WiFi för hotell med 200 rum

Uppdraget

Bostadsrättsföreningen Stöten Mitt i Granfjällstöten, var i behov av ett trådlöst nätverk som klarade av det antal boende och gäster de har och som under högsäsong kan uppgå till mellan 500 och 800. Då anläggningen består av två byggnadskroppar behövdes även en nätverkskoppling mellan dessa.

Vår Lösning

Då vi är certifierade på Ubiquiti’s AirMax och UniFi-serier valde vi att använda deras produkter.

Hela anläggningen fjärradministreras från en server hos oss vilket underlättar övervakning och uppgradering av nätverksenheterna.

Totalt installerades en router, ett länkhopp (två enheter), två switchar samt 36 accesspunkter med anpassad uteffekt för att minimera överhörning mellan accesspunkterna och för att säkerställa god kapacitet över hela anläggningen. Om ett framtida behov av ett PA-system i hotellets korridorer skulle uppkomma kan accesspunkterna kompletteras med ett tillbehör i form av en högtalare för att åstadkomma detta.

Under vintern 2015/2016 noterades drygt 1000 unika enheter under en dag och drygt 500 samtidigt anslutna enheter.

Enl Stöten Mitt är de mycket nöjda med den installation som utförts.

Posted in: