Stativ & Tross

Stativ och tross!

Vid stora och små installationer, tillfälliga som permanenta, krävs det att utrustningen monteras på ett säkert sätt. Det gäller oavsett om utrustningen byggs från marknivå eller skall flygas ned från exempelvis ett tak. Utrustningen som används skall vara klassad och godkänd och vikter måste beräknas så att inga begränsningar överskrids.

Vi hjälper dig med den utrustning och personal som krävs för att göra en säker riggning. För uthyrning och försäljning har vi truss, motorer, handspel, flygmaterial, säkerhetsselar och övriga tillbehör. Våra tekniker gör också riggplottar samt viktberäkningar så att alla är helt överens om vad som skall göras.

En översikt av utrustningen ser du nedan:

Prolyte truss
Ett stort utbud raka längder, hörn och tillbehör. Även ground-support torn.

Kättingtelfrar
Chainmaster 250 kg samt 1 tons motorer med styrningar och motorkablage.

Riggningstillbehör
Sling, wire, steels, säkerhetsselar och allt annat nödvändigt. Vi har färdiga rigging-casar för uthyrning.